Basisprincipes

Het basisconcept van de Gouden Pet berust op een aantal principes, die hieronder per onderdeel beschreven zijn.

Locatie
Het festival vindt plaats in de omgeving van de Hooglandse Kerk. De voorronden vinden plaats op diverse locaties tussen (en bij) de Burcht, op de Stille en de Nieuwe Rijn en in de buurt van de Hooglandse Kerk. Omdat de afstand tussen de acts klein is, kan het publiek veel optredens in beperkte tijd zien. De finale vindt plaats op een podium op het Hooglandse Kerkplein.

 Voorronde en finale
Gouden Pet kent een voorronde en een finale, die beide op dezelfde dag plaatsvinden. De voorronde vindt plaats in de binnenstad, de finale op het grote podium op het Hooglandse Kerkplein.

Voorronde
De voorronde start ‘s middags om 13:00 uur. Op diverse locaties in de binnenstad spelen de deelnemende straatmuzikanten. Ieder half uur wisselt een deelnemer met een andere deelnemer. Alle straatmuzikanten krijgen zodoende vier keer een half uur de kans om zich te bewijzen.


Jurering
Tijdens de voorronde kiest een deskundige, onafhankelijke jury in onderling overleg de jury winnaar. De jury bestaat uit meerdere koppels. Alle juryleden hebben een grote affiniteit met muziek en velen zijn werkzaam in de muziekwereld. De beoordeling van de optredens vindt plaats aan de hand van vooraf opgestelde, strenge criteria.

Finale
Het festival sluit om 17.00 uur af met een finale van de vijf finalisten. Zij geven een allemaal een optreden op een podium op het Hooglandse Kerkplein. Alle deelnemers spelen nu versterkt, zodat de muziek voor alle aanwezigen goed hoorbaar is. Zo kan het publiek de finalisten goed beoordelen.

Juryprijs en publieksprijs

Er is een juryprijs en een publieksprijs te vergeven. De jury kiest de jurywinnaar tijdens de voorrondes en het publiek kiest een publiekswinnaar uit de finalisten. Dit gebeurt door het stemmen middels stembiljetten tijdens de finale. De publiekswinnaar is tevens de winnaar van Gouden Pet.

Prijzen
Er is sprake van de volgende prijsindeling:

Publieksprijs: € 500,00

Juryprijs: € 250,00

Basisprincipes